O škole Novinky Rada školy MŠ SLNIEČKO JEDÁLEŇ Verejné obstarávanie Zmluvy, faktúry, objednávky Ochrana osobných údajov Oznamy Kontakt

Aktuálne informácie

Od pondelka 24. 5. 2021 pokračujeme vo vyučovaní podľa rozvrhu hodín s delenými hodinami ANJ, INF a TSV. Vyhlásenie o bezinfekčnosti odovzdáva zákonný zástupca v prípade, že žiak chýba v škole 3 a viac dní ( vrátane víkendu).
Vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx
(tu je aj v pdf: Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdf)
bez nutnosti testovania. Tlačivo je možné odovzdať aj prostredníctvom edupage.
S pozdravom, vedenie školy.
Aktualizovaný rozvrh hodín od 24. 5. 2021: 
Rozvrh_od_24.5._1._stupen.pdf      Rozvrh_od_24.5._2._stupen.pdf     Rozvrh_od_24.5._9.B.pdf

Školská dochádzka po obnovení prezenčného vyučovania

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: • im bola nariadená karanténa/izolácia,
• ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o  riaditeľské voľno,
• ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Mimoriadny školský spoj

Počas prázdninového režimu autobusovej dopravy bude od 12.4.2021 zriadený mimoriadny školský spoj:
smer Čižatice - Rozhanovce o 7:10 hod.,          smer Rozhanovce - Čižatice o 14:02 hod. spred školy

LOVCI KNÍH

Vytvorené pre všetkých priateľov kníh. Čo máte práve rozčítané? Potešíme sa aj fotografii knihy, Vášmu názoru a podpisu. LOVU ZDAR!

Klikni na obrázok.

Žiaci Samuel Čukaš a Michal Rabada dostali v súťaži IHRA ocenenie za najlepšiu športovú hru

Elektronické potvrdenie o návšteve školy

Vážení rodičia, v čase mimoriadnej situácie si môžete vytlačiť Potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa.
Zasielame návod:  https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

Ďalšie informácie o dianí v našej škole

Výsledky okresných kôl predmetových olympiád

V mesiaci február a marec sa uskutočnili online okresné kolá olympiád z matematiky, biológie, geografie a dejepisu. Našim žiakom sa podarilo získať  výborné umiestnenia – stali sa úspešnými riešiteľmi.

Matematika
Matematická olympiáda
5. roč. 
Sabovčík S., Kecer L., Sokol T., Freňáková E., Lászlóová K., Lengyel O. - úspešní riešitelia
6. roč. Dancáková M. - 1. miesto, Hiľovská B. - 3. miesto, Suchý S. - úspešný riešiteľ
7. roč. Nosáľ A., Haluška Š. - úspešní riešitelia
Matematická pytagoriáda
Kategória P3: A. Andráš, N. Barényiová, S. Kračovičová, D. Kövér, J. Nohaj
Kategória P4: P. Pálfy
Kategória P5: E. Freňáková, S. Biacovská, N. Maďarová, S. Sabovčík, M. Pekľanská
Kategória P6: B. Hiľovská, M. Dancáková
Kategória P7: Š. Haluška

Biológia – kategória C: L. Kidalová (6. miesto), K. Vašiga (10.miesto)

Dejepis
C kategória – N. Bobovčáková (7. miesto)
E kategória – T. Palaščák (3. miesto)
F kategória – B. Hiľovská (3. miesto), M. Dancáková (10. miesto)

Geografia
Kategória G (5. ročník): E. Freňáková (4. miesto), S. Beňuš (6. miesto)
Kategória F (6.-7. ročník): J. Pešák (3. miesto - postup na krajské kolo)
B. Hiľovská (10. miesto), M. Dancáková (14. miesto)
Kategória E (8.-9. ročník): A. Palaščák (15. miesto), J. Lengyel (16. miesto)

Úspech nášho žiaka na olympiáde v anglickom jazyku

Dňa 13.01.2021 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Tešíme sa z úspechu nášho žiaka Tomáša Palaščáka, žiaka 7.B triedy, ktorý obsadil krásne 2.miesto. Blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších úspechov.   

Zmena termínov prijímacích skúšok

Upozorňujeme rodičov, že došlo k zmene termínov týkajúcich sa prijímacích skúšok na stredné školy.
Bližišie informácie nájdete v sekcii výchovného poradcu,
alebo kliknite TU.

 

NOVINKY NA NAŠEJ STRÁNKE:

Chcete sa ľahko a rýchlo naučiť nové učivo?
Snívate o čarovnom nástroji, ktorý by vám túto prácu a učenie uľahčil? Máte problém so zabúdaním?
Zabudnite naň a kliknite TU

Psychologické poradenstvo

Milí klienti, rodičia a pedagógovia,
v prípade záujmu o konzultáciu či poradenstvo nás neváhajte kontaktovať.
Spoločne to dokážeme zvládnuť aj na diaľku.

Bližšie info po kliknutí na obr.

 

O našej škole

Pri príležitosti 60. výročia otvorenia našej školy Vás pozývame pozrieť si nasledujúce video:

 

 

 

Rady pre Vás

Ako zlepšiť výsledky žiakov v škole?

Ako si správne umývať ruky?

60. výročie založenia Základnej školy

Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy,

Prešlo presne 60 rokov čo nám naša Základná škola v Rozhanovciach prvýkrát otvorila svoje brány.

Za ten dlhý čas prijala naša škola množstvo ľudí, zamestnancov a návštevníkov. Školu opustilo veľmi veľa absolventov a navždy ovplyvnila ich životné cesty a osudy v menšej či väčšej miere. Aj preto v roku 2020 si oslavy 60. výročia pripomíname s radosťou, hrdosťou a aj s troškou nostalgie. Žiaľ plánované oslavy budeme musieť presunúť na neskôr, keď nám to dovolí súčasná situácia.

Bolo to presne 3. decembra 1960, keď sa v obci konala veľká slávnosť pri príležitosti otvorenia novej budovy Základnej školy. Bola to na vtedajšie časy nová, moderná budova, na ktorú sa tešili všetci obyvatelia Rozhanoviec, ale aj širšieho okolia. Rodičia a verejnosť pretavili svoje životné skúsenosti a záujem o kvalitné vzdelávanie do vybudovania novej budovy školy. Uvedomovali si, že škola bola, je a určite vždy bude centrom vzdelávania, učenia sa, ale aj vytvárania dôležitých sociálnych väzieb mladých ľudí v spoločnosti.

Ani po šiestich desaťročiach nie je na našej škole vidieť jej vek. Práve naopak, dnes svojím vzhľadom, svojím vybavením a taktiež exteriérom predstavuje jednu krásnu modernú vzdelávaciu ustanovizeň, na ktorú môžeme byť všetci právom hrdí. Za posledných 15 rokov prešla dôležitými míľnikmi. V roku 2005 bola dokončená výstavba telocvične, v roku 2009 prešla škola kompletnou rekonštrukciou, v roku 2014 bola realizovaná prístavba školy s výdajňou stravy a jazykovou učebňou a v roku 2017 bolo postavené multifunkčné ihrisko s atletickou dráhou a oplotenie areálu školy. 1. septembra 2018 sme sa spojili s materskou školou, s ktorou sme vytvorili nový subjekt. Každý nezainteresovaný návštevník, ktorý vstúpi do našej školy, nešetrí slovami uznania k vybavenosti a úprave vnútorných aj vonkajších priestorov.

Avšak vzhľad a priestory tvoria len časť celého príbehu. Budova školy má svoj význam len vtedy, keď sa jej história prelína so životmi ľudí, ktorí v nej pôsobili a pôsobia a ktorí určovali jej špecifickú atmosféru a ktorí v nej zanechali pomyslenú stopu. Brány školy opustilo veľké množstvo úspešných absolventov, ktorí šíria jej dobré meno po celom svete.

Každý úspech našej školy je tvorený prácou veľkej rôznorodej skupiny ľudí – pedagógov, prevádzkových zamestnancov, žiakov, rodičov, sponzorov, zástupcov spoločenských a športových organizácií. Každý prispieva svojim dielom práce, myšlienkami a nápadmi. Dôležitá je vzájomná spolupráca a ochota prispieť dobrej veci.

Ako sa mení doba, mení sa aj organizácia práce na vyučovacích hodinách. Pracujeme na rôznych projektoch, využívame výučbové programy, internet a zapájame sa do rôznych národných aj medzinárodných vzdelávacích programov a projektov. Na škole máme viaceré odborné učebne, ale trápi nás aj nedostatok učební. O školu je stále väčší záujem, narastá počet žiakov a s tým aj potreba ďalších učební. Len za posledných 10 rokov pribudlo na našej škole 136 žiakov.

Aj napriek všetkej snahe by škola nefungovala tak, ako sa očakáva, bez zmysluplnej podpory zo strany zriaďovateľa školy, starostu obce, zo strany rady školy, zástupcov rodičov a rodičovskej rady, za čo im patrí veľké poďakovanie.

Vážime si pomoc a podporu všetkých ľudí, ktorí nám ju dlhoročne preukazujú.

Verím, že aj naďalej budeme spolu budovať modernú školu tretieho tisícročia, do ktorej budú radi žiaci chodiť, absolventi sa do nej vracať a všetci s úsmevom spomínať na roky, ktoré v nej strávili.

Mgr. Ľuboš Takács
riaditeľ školy

Výsledky súťaží

Šaliansky Maťko

Terajšia situácia na Slovensku nepraje ani našim už tradičným recitačným súťažiam. Napriek tomu sme si aspoň v škole vypočuli zaujímavé povesti. Školského kola sa zúčastnilo 18 žiakov 2. až 4. ročníka a po skvelých výkonoch súťažiacich rozhodla porota o umiestnení najlepších žiakov.

1. kategória 2. kategória
1. miesto Elena Koribská 3.B 1. m. Patrik Pálfy 4.A
2. m. Michaela Marcinková 2.A 2. m. Juraj Dulina 4.B
3. m. Alexandra Kristanová 2.A 3. m. Ema Šütöová 4.A

Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Poďakovanie

Vážení rodičia, žiaci a pedagógovia,
radi by sme sa Vám poďakovali za zapojenie sa do zbierky darčekov pre seniorov v domovoch sociálnych služieb. Sme veľmi radi za hojnú nádielku darov od rodičov žiakov našej školy. Napriek tomu, aká je dnes situácia, sa do akcie zapojili aj viacerí rodičia žiakov 2. stupňa. Kontaktnej osobe v Košiciach sme 2.12.2020 odovzdali 109 škatúľ, ktorými potešíme na Vianoce mnohých seniorov. Veríme, že aj o rok sa spoločne zapojíme a prispejeme na dobrú vec.

Ďakujeme

Šikovné jazýčky

Šikovné jazýčky

Súčasná situácia nám zabraňuje pracovať s deťmi individuálne a pokračovať v začatej náprave reči. Ponúkam niekoľko návrhov cvičení, ktoré môžu rodičia realizovať so svojimi deťmi v rámci hier a zábavy doma. Pomôžu Vám aj pečiatky- obrázky zvieratiek a vecí, ktorými sme si jednotlivé precvičované cviky pomenovali. Prajem príjemnú zábavu! viac tu

Psychologická pomoc prostredníctvom telefonickej konzultácie

Psychologická pomoc prostredníctvom telefonickej konzultácie

Mgr. Petr Exler - školský psychológ 
0903/620 666, 
petr.exler6@gmail.com
Pre možnosť konzultácie
pre žiakov a rodičov

V prípade Vášho záujmu ma v prvom kroku kontaktujte prosím mailom, pre stanovenie vhodného času.

Aby mohlo byť násilie zastavené...

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 13.6.2021)
Anton Palaščák (9.B)
Zajtra (Pondelok 14.6.2021)
Andrej Hoľan (9.B)
Pozajtra (Utorok 15.6.2021)
Róbert Džobák (6.A)
Popozajtra (Streda 16.6.2021)
Matej Porubčan (5.C)
Samuel Čorba (9.A)
Bianka Asztalosová (5.C)
Bianka Bezegová (5.B)
Bianka Bombová (1.C)